Klub Europejczyka

                      KLUB MŁODEGO EUROPEJCZYKA
 „europejskość nie polega na zlaniu się z Europą, lecz na tym, aby
być jej częścią składową specyficzną i nie
dającą się niczym zastąpić”
                              
Witold Gombrowicz
 
Klub Młodego Europejczyka działa w naszej szkole od 2010 roku. Opiekunkami klubu są: pani Anna Jakuszek i pani Daria Płygawko.
Spotykamy się w każdy wtorek o godz. 14.15.
 
Cele:
- inspirowanie uczniów do zainteresowania się problematyką europejską,
- przybliżanie wiedzy o krajach Unii,
- uświadamianie uczniom ich miejsca w zjednoczonej Europie,
- popularyzowanie wiedzy o działalności UE poprzez poszukiwanie przez uczniów informacji o tej organizacji,
- wzrost samodzielności uczniów w zdobywaniu wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji,
- wkład kultury polskiej w tworzenie dziedzictwa Europy.
 
Skład klubu:
Karolina Bręgiel
Jagoda Jankowska
Aleksandra Kmieciak
Marta Konieczna
Weronika Piątyszek
Joanna Statucka
Natalia Szymaniak
Karolina Tomaszewska
 
Nasze działania:
- turniej "Europa da się lubić"

- Andrzejki

- Dzień Europy "Gra Europejska"

- Lekcje Europejskie prowadzone przez p. N. Krzyżan z Europe Direct Poznań


- Gazetka "Prezydencja Polski w Unii Europejskiej";- Konkurs "Cudze chwalicie swego nie znacie";


- Akcja Ekoszkoły;

- Gazetka „Unia od kuchni”;

- Dzień Europy;
- Przedstawienie „Zjednoczeni w różnorodności”;

- Wystawa „Kraje unijne”;
- Konkurs bożonarodzeniowy „Zwyczaje świateczne w krajach UE”;
- Gazetka „Czas w Europie”.